Bywyd Cartref

Gwasanaeth newydd ar gael yn Sir Ddinbych a Cynwy

Mae Age Connects Canol Gogledd Cymru yn cynnig gwasanaeth newydd, “Bywyd Cartref”, sy’n ddull cyfannol o roi cefnogaeth i bobl fyw yn eu cartref eu hunain gyhyd ag y bo’n bosibl. Bydd y cymorth yn cael ei deilwra i ofynion pob unigolyn.

Mae hwn yn wasanaeth gan fenter gymdeithasol, felly codir ffi, a fydd yn cael ei drafod gyda phob unigolyn.

 

Rhai o’r gwasanaethau a fydd ar gael:

Siopa                            Garddio (torri glaswellt, chwynu)
Cinio                            Smwddio
Cwmni                            Glanhau ysgafn
Cymorth Technoleg Gwybodaeth     Teithiau
Coginio/paratoi prydau bwyd      Mynd â’r ci am dro
Newid tariff trydan/nwy          Help gyda gwaith papur

A llawer mwy

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth newydd hwn cysylltwch gyda’n tîm Gwybodaeth a Chyngor ar 0300 2345 007 / enquiries @ acnwc.org, neu Jayne Spencer ar 01745 472004, neu alw heibio swyddfa Dinbych.

Age Connects Canol Gogledd Cymru
15 Stryd y Bont
Dinbych, LL16 3LF
Llun – Gwe 9am-5pm

Cliciwch yma am swyddi gwag