FForwm Pobl Hŷn

Dyma’r lle i unrhyw sydd dros 50 oed cael cyfarfod i drafod yr hyn sy’n effeithio arnyn nhw ai cymunedau gan ac i sicrhau bod y wybodaeth angenrheidiol yn cyrraedd y sefydliadau priodol a’r Cyngor Sir.

 

Cewch ddweud eich dweud am y pethau sy’n effeithio arnoch chi.

 

 Mae’r Fforymau ar gyfer:

  • Unrhyw un dros hanner cant oed
  • Trafod pethau sy’n effeithio ar eich lles a iechyd
  • Rhannu syniadau a gwybodaeth
  • cael sgwrs gydag eraill yn eich cymuned
  • Gwrando ar siaradwyr gwadd diddorol
  • cael gwybodaeth ar ystod eang o bynciau
  • Cymeryd rhan mewn ymgynhoriadau a gwneud penderfyniadau

Rhedir y Fforymau yn annibynnol gan yr aelodau gyda cymorth gan staff ACNWC. Cefnogir y Fforwm gan y Cyngor Sir lleol fel ffordd o rhannu gwybodaeth gyda pobl hŷn wrth gynllunio a darparu gwasanaethau are eu cyfer.

FForwm Conwy 2018/19

FForwm Dinbych 2018/19

Abergele – 2pm
2/5, 4/7, 5/9, 17/10, 5/12, 4/2/20
Hafod Y Parc, Kinmel Avenue,
Abergele LL22 7LW
Prestatyn  – 2pm to 4pm
07/06/18, 19/07/18, 30/08/18, 11/10,18, 22/11/18, 10/01/19
Prestatyn Library, Prestatyn, LL19 9AA
Colwyn Bay – 2pm
27/3, 10/7, 11/9, 6/11, 8/1/20
Parkway Community Centre, Llys Parc, Rhos-on-Sea, LL28 4SD
Ruthin – 2pm to 4pm
22/05/18, 03/07/18, 21/08/18, 02/10/18, 06/11/18, 08/01/19
Llys Awelon, Ruthin, LL15 1NB
Llandudno – 2pm
21/5, 16/7, 24/9, 19/11, 14/1/20
Cysgod Y Gogarth, Trinity Avenue, Llandudno LL30 2TN
Corwen – 2pm to 4pm
06/06/18, 18/07/18, 29/08/18, 10/10/18, 21/11/18, 16/01/19
Llygadog, Clawdd Poncen, LL21 9YD
Llanfairfechan – 2pm
11/4, 27/6, 29/8, 24/10, 12/12, 20/2/20
Llys Y Coed, Cae Ffynnon Road, Llanfairfechan, LL33 0HP
Llangollen – 2pm to 4pm
23/05/18, 04/07/18, 01/08/8, 12/09/18, 24/10/18, 28/11/18,09/01/19
Llangollen Library, LL20 8NU
Llanrwst – 2pm
16/4, 11/6, 27/8, 15/10, 17/12, 15/2/20
Hafan Gwydir, School Bank Road,
Llanrwst LL26 0AR
St Asaph – 2pm-4pm
04/06/18, 16/07/18, 03/09/18, 08/10/18, 19/11/18,07/01/19
Llys y Felin, St Asaph,  LL17 0ST
  Denbigh – 10am to 12pm
21/05/18, 25/06/18, 30/07/18, 03/09/18, 08/10/18, 19/11/18, 07/01/19
Cysgodfa, Denbigh, LL16 3ER