FForwm Pobl Hŷn

Dyma’r lle i unrhyw sydd dros 50 oed cael cyfarfod i drafod yr hyn sy’n effeithio arnyn nhw ai cymunedau gan ac i sicrhau bod y wybodaeth angenrheidiol yn cyrraedd y sefydliadau priodol a’r Cyngor Sir.

 

Cewch ddweud eich dweud am y pethau sy’n effeithio arnoch chi.

 

 Mae’r Fforymau ar gyfer:

  • Unrhyw un dros hanner cant oed
  • Trafod pethau sy’n effeithio ar eich lles a iechyd
  • Rhannu syniadau a gwybodaeth
  • cael sgwrs gydag eraill yn eich cymuned
  • Gwrando ar siaradwyr gwadd diddorol
  • cael gwybodaeth ar ystod eang o bynciau
  • Cymeryd rhan mewn ymgynhoriadau a gwneud penderfyniadau

Rhedir y Fforymau yn annibynnol gan yr aelodau gyda cymorth gan staff ACNWC. Cefnogir y Fforwm gan y Cyngor Sir lleol fel ffordd o rhannu gwybodaeth gyda pobl hŷn wrth gynllunio a darparu gwasanaethau are eu cyfer.

FForwm Conwy 2019/20

FForwm Dinbych 2019/20

Abergele – 2pm
2/5, 4/7, 5/9, 17/10, 5/12, 4/2/20
Hafod Y Parc, Kinmel Avenue,
Abergele LL22 7LW
Corwen – 2pm-4pm
15/05/19,12/06/19 , 21/8/19, 25/9/2019, 16/10/19 & 27/11/19Llygadog, Clawdd Poncen LL21 9YD
Colwyn Bay – 2pm
27/3, 8/5, 10/7, 11/9, 6/11, 8/1/20
Parkway Community Centre, Llys Parc, Rhos-on-Sea, LL28 4SD
Denbigh – 1.30am-3.30pm            20/05/19, 17/06/19,  12/8/19, 30/09/19, 21/10/19 & 02/12/19

Cysgodfa, Denbigh LL16 3ER

Llandudno – 2pm
12/3, 21/5, 16/7, 24/9, 19/11, 14/1/20      The Trinity Community Centre,                Trinity Avenue                                          Llandudno LL30 2TQ
Llangollen – 2pm-4pm                   08/05/19, 19/06/19, 7/8/19, 4/09/19 (11am) , 23/10/19 & 04/12/19                       Llangollen Library, Llangollen, LL20 8NU
Llanfairfechan – 2pm
11/4, 27/6, 29/8, 24/10, 12/12, 20/2/20
Llys Y Coed, Cae Ffynnon Road, Llanfairfechan, LL33 0HP
Prestatyn  – 2pm-4pm                           16/05/19, 20/06/19, 15/08/19, 19/9/19, 17/10/19 & 14/11/19

Prestatyn Library, Prestatyn LL19 9AA

Llanrwst Hafan Gwydir – 2pm
16/4, 27/8, 17/12
Hafan Gwydir, School Bank Road,
Llanrwst LL26 0AR
Ruthin – 10.30am-12.30pm
14/5/19, 25/06/19,  13/08/19, 17/09/19, 05/11/19 & 10/12/19Llys Awelon, Ruthin LL15 1NB
Llanrwst Ty Abbeyfield – 2pm
11/6, 15/10, 18/2/20                               Ty Abbeyfield, Llys Henar
Llanrwst LL26 0AE
St Asaph – 11am-1pm                  15/05/19, 12/06/19, 21/8/2019,  11/09/19, 23/10/19 & 04/12/19

Old Palace, High St., St. Asaph LL17 0RQ