FForwm Pobl Hŷn

Covid-19 Diweddariad

Oherwydd y sefyllfa iechyd ni fydd FForymau pobl hŷn Siroedd Conwy a Dinbych yn cael ei cynnal onibai am gyfarfodydd ar gyfrifiadur. 

Bydd ein cydlynwyr Abbe Willaims (Sir Ddinbych) ac Alessandra Thomas (Sir Conwy) yn cadw mewn cysylltiad a chi ar y ffon neu ar lein. Byddant hefyd yn danfon y cylchlythyr yn rheolaidd gan gynnig gwybodaeth a rhannu hanesion.

I dderbyn cylchlythyr cysylltwch a ni  ar 0300 2345 007

 

FForwm Pobl Hŷn

Dyma’r lle i unrhyw sydd dros 50 oed cael cyfarfod i drafod yr hyn sy’n effeithio arnyn nhw ai cymunedau gan ac i sicrhau bod y wybodaeth angenrheidiol yn cyrraedd y sefydliadau priodol a’r Cyngor Sir.

Cewch ddweud eich dweud am y pethau sy’n effeithio arnoch chi.

 Mae’r Fforymau ar gyfer:

  • Unrhyw un dros hanner cant oed
  • Trafod pethau sy’n effeithio ar eich lles a iechyd
  • Rhannu syniadau a gwybodaeth
  • cael sgwrs gydag eraill yn eich cymuned
  • Gwrando ar siaradwyr gwadd diddorol
  • cael gwybodaeth ar ystod eang o bynciau
  • Cymeryd rhan mewn ymgynhoriadau a gwneud penderfyniadau

Rhedir y Fforymau yn annibynnol gan yr aelodau gyda cymorth gan staff ACNWC. Cefnogir y Fforwm gan y Cyngor Sir lleol fel ffordd o rhannu gwybodaeth gyda pobl hŷn wrth gynllunio a darparu gwasanaethau are eu cyfer.