FForwm Pobl Hŷn

Dyma’r lle i unrhyw sydd dros 50 oed cael cyfarfod i drafod yr hyn sy’n effeithio arnyn nhw ai cymunedau gan ac i sicrhau bod y wybodaeth angenrheidiol yn cyrraedd y sefydliadau priodol a’r Cyngor Sir.

 

Cewch ddweud eich dweud am y pethau sy’n effeithio arnoch chi.

 

 Mae’r Fforymau ar gyfer:

  • Unrhyw un dros hanner cant oed
  • Trafod pethau sy’n effeithio ar eich lles a iechyd
  • Rhannu syniadau a gwybodaeth
  • cael sgwrs gydag eraill yn eich cymuned
  • Gwrando ar siaradwyr gwadd diddorol
  • cael gwybodaeth ar ystod eang o bynciau
  • Cymeryd rhan mewn ymgynhoriadau a gwneud penderfyniadau

Rhedir y Fforymau yn annibynnol gan yr aelodau gyda cymorth gan staff ACNWC. Cefnogir y Fforwm gan y Cyngor Sir lleol fel ffordd o rhannu gwybodaeth gyda pobl hŷn wrth gynllunio a darparu gwasanaethau are eu cyfer.

FForwm Conwy 2019/20

FForwm Dinbych 2019/20

Abergele – 2pm
2/5, 4/7, 5/9, 17/10, 5/12, 4/2/20
Hafod Y Parc, Kinmel Avenue,
Abergele LL22 7LW
Corwen – 2pm-4pm
16/1/19, 27/2/19 & 27/3/19
Llygadog                                                        Clawdd Poncen LL21 9YD
Colwyn Bay – 2pm
27/3, 8/5, 10/7, 11/9, 6/11, 8/1/20
Parkway Community Centre, Llys Parc, Rhos-on-Sea, LL28 4SD
Denbigh – 1.30am-3.30pm
7/1/19, 18/2/19 & 18/3/19
Cysgodfa                                                  Denbigh LL16 3ER
Llandudno – 2pm
12/3, 21/5, 16/7, 24/9, 19/11, 14/1/20      The Trinity Community Centre,                Trinity Avenue                                          Llandudno LL30 2TQ
Llangollen – 2pm-4pm
9/1/19, 6/2/19 & 13/3/19
Llangollen Library                                Llangollen LL20 8NU
Llanfairfechan – 2pm
11/4, 27/6, 29/8, 24/10, 12/12, 20/2/20
Llys Y Coed, Cae Ffynnon Road, Llanfairfechan, LL33 0HP
 Prestatyn  – 2pm-4pm
10/1/19, 21/2/19 & 28/3/19
Prestatyn Library                                        Prestatyn LL19 9AA
Llanrwst Hafan Gwydir – 2pm
16/4, 27/8, 17/12
Hafan Gwydir, School Bank Road,
Llanrwst LL26 0AR
Ruthin – 10.30am-12.30pm
8/1/19, 12/2/19 & 19/3/19
Llys Awelon                                                   Ruthin LL15 1NB
Llanrwst Ty Abbeyfield – 2pm
11/6, 15/10, 18/2/20                               Ty Abbeyfield, Llys Henar
Llanrwst LL26 0AE
St Asaph – 11am-1pm
30/1/19, 27/2/19 & 27/3/19
The Old Palace, High Street                             St Asaph LL17 0RQ