Our recent Twitter activity

Too many older people continue to suffer in silence and live in fear of falling. Don't be too proud to acknowledge a problem. There's no shame in asking for help. Be prepared to talk this falls awareness week
https://www.ageconnectswales.org.uk/newpage95e9ca75
#FallsAwareness2021

Mae gormod o bobl hŷn yn parhau i ddioddef mewn distawrwydd ac yn byw mewn ofn cwympo. Peidiwch â bod yn rhy falch i gydnabod problem. Does dim cywilydd gofyn am help. Byddwch yn barod i siarad wythnos codi ymwybyddiaeth cwympiadau https://www.ageconnectswales.org.uk/newpage95e9ca75
#FallsAwareness2021

Mae’n bwysig deall pam mae pobl yn cwympo wrth iddynt heneiddio a beth ellir ei wneud i atal cwympiadau. Ma’ na nifer fawr o ffactorau i’w hystyried. Cymerwch gip
https://www.ageconnectswales.org.uk/newpage95e9ca75
#FallsAwareness2021

It’s important to understand why people fall as they get older and what can be done to prevent falls. There are a huge number of factors to consider. Take a look
https://www.ageconnectswales.org.uk/newpage95e9ca75
#FallsAwareness2021

Did you know that falls are NOT an inevitable part of growing older? Most falls can be prevented. Prevent a fall today
https://www.ageconnectswales.org.uk/newpage95e9ca75
#FallsAwareness2021

Oeddech chi'n gwybod NAD yw cwympiadau yn rhan anochel o heneiddio? Gellir atal y mwyafrif o gwympiadau. Atal cwymp heddiw
https://www.ageconnectswales.org.uk/newpage95e9ca75
#FallsAwareness2021

In 2021 public health Wales expect 132,000 older people will fall more than once in their home. Falls costs the NHS £2.3b.
https://www.ageconnectswales.org.uk/newpage95e9ca75
#FallsAwareness2021

Yn 2021 mae iechyd cyhoeddus Cymru yn disgwyl bydd 132,000 o bobl hŷn yn cwympo fwy nag unwaith yn eu cartref. Mae cwympiadau yn costio £ 2.3b i'r GIG
https://www.ageconnectswales.org.uk/newpage95e9ca75

Mae’r wythnos hon yn nodi wythnos Atal Syrthio 2021 Gweithio mewn partneriaeth @AgeCymru @AgeConnectWales a @CRCymru i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau sydd ar gael i’ch helpu i leihau eich risg o gwympo.

This week marks national falls awareness week. Working in partnership @AgeCymru @AgeConnectWales and @CRCymru to raise awareness of the services available to help you reduce your risk of a fall.